Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Klage på ligningen

Selskaper som leverer selvangivelser på papir har innleveringsfrist den 31.3 hvert år. Fristen for elektronisk innlevering av selvangivelsen er den 31.5. For næringsdrivende som leverer selvangivelsen på papir innleveringsfristen den 30.4. Næringsdrivende som leverer selvangivelsen elektronisk har leveringsfrist den 31.5.

Når kan du klage

Når selvangivelsen er levert og ligningen er lagt ut vil man av skatteoppgjøret se om man har fått medhold i sine påstander. Dersom skattekontoret ikke har godtatt påstanden(e) kan man klage på ligningen.

Hovedregelen er at klagefristen er tre uker fra utleggingen er kunngjort. Både selskaper og næringsdrivende får skatteoppgjøret til høsten. Det er vanligvis i oktober.

Avgjøres av skattekontoret

Klage på ligningen avgjøres av skattekontoret. Skattekontorets avgjørelse kan påklages til skatteklagenemnda. Fristen for å klage på skattekontorets vedtak er tre uker fra meldingen om vedtaket kom frem til skattyter.

En klage skal være skriftlig og inneholde bestemte påstander og redegjøre for de forhold påstandene bygger på. Med påstand siktes det til den endring man ønsker. Med de forhold påstanden bygger på, menes en redegjørelse for de faktiske forhold samt dokumentasjon.

Få bistand fra advokat

En god klage med relevant dokumentasjon er viktig for å nå frem med sine synspunkter overfor skattemyndighetene. Vi har betydelig erfaring i å bistå klienter med klager på ligningen og skattekontorets vedtak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.