Klage på ligningen

Selskaper som leverer selvangivelser på papir har innleveringsfrist den 31.3 hvert år. Fristen for elektronisk innlevering av selvangivelsen er den 31.5. For næringsdrivende som leverer selvangivelsen på papir innleveringsfristen den 30.4. Næringsdrivende som leverer selvangivelsen elektronisk har leveringsfrist den 31.5.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater