Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Endre fra NUF til AS

Regjeringen har med lovendring senket terskelen for å starte AS. Hovedgrunnen er at mange gründere  opplevde det for kostbart å starte aksjeselskap. Denne barrieren er nå langt mindre. Først og fremst fordi mindre AS kan velge bort revisjon, og fordi kravet om aksjekapital er senket fra 100.000,- til 30.000,-

Hvorfor endre fra NUF til AS?

• Kun kr 30.000 i minste aksjekapital for AS
• Mindre AS slipper revisjon og kostnadene forbundet med dette
• Mulighet for skattefri fusjon mellom NUF og AS
• Mulighet for skattefri omdanning fra NUF til AS

Endringene i aksjeloven er ett av flere tiltak fra regjeringen for å gjøre det billigere og enklere å drive næringsvirksomhet i Norge. Lovendringen må særlig sees i sammenheng med de nye reglene om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper som trådte i kraft 1. mai 2011.

Spør våre advokater om råd i forbindelse med å endre fra NUF til AS.

Ulemper med NUF

Et NUF trenger f.eks. en britisk adresse og foretakssekretær. Det kan for mange oppleves byråkratisk og omstendelig å forholde seg til 2 rettsystemer, samt rapportere til 2 land. I tillegg må man uansett følge norske plikter i forhold til å betale skatt, regnskap, MVA og selvangivelse for NUF’et.

Mange som har etablert NUF opplever en skepsis fra potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere i forhold til selskapets seriøsitet, i tillegg til at det kan være vanskeligere å få lån fra banker og finansieringsselskaper. Dersom man ikke følger opp pliktig rapportering til f.eks. britiske myndigheter, kan selskapet bli slettet og (i prinsippet) selskapets eiendeler inndratt.

I et tilfelle der det utenlandske selskapet skulle bli slettet, kan man risikere at man da driver sin virksomhet i Norge videre uten ansvarsbegrensning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.