Endre fra NUF til AS

Regjeringen har med lovendring senket terskelen for å starte AS. Hovedgrunnen er at mange gründere  opplevde det for kostbart å starte aksjeselskap. Denne barrieren er nå langt mindre. Først og fremst fordi mindre AS kan velge bort revisjon, og fordi kravet om aksjekapital er senket fra 100.000,- til 30.000,-

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater