Endre fra NUF til AS

En dame smiler gjennom et vindu. Foto

Regjeringen har med lovendring senket terskelen for å starte AS. Hovedgrunnen er at mange gründere opplevde det for kostbart å starte aksjeselskap. Denne barrieren er nå langt mindre. Først og fremst fordi mindre AS kan velge bort revisjon, og fordi kravet om aksjekapital er senket fra 100.000,- til 30.000,-

27/08/2023

Hvorfor endre fra NUF til AS?

• Kun kr 30.000 i minste aksjekapital for AS
• Mindre AS slipper revisjon og kostnadene forbundet med dette
• Mulighet for skattefri fusjon mellom NUF og AS
• Mulighet for skattefri omdanning fra NUF til AS

Endringene i aksjeloven er ett av flere tiltak fra regjeringen for å gjøre det billigere og enklere å drive næringsvirksomhet i Norge. Lovendringen må særlig sees i sammenheng med de nye reglene om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper som trådte i kraft 1. mai 2011.

Spør våre advokater om råd i forbindelse med å endre fra NUF til AS.

Ulemper med NUF

Et NUF trenger f.eks. en britisk adresse og foretakssekretær. Det kan for mange oppleves byråkratisk og omstendelig å forholde seg til 2 rettsystemer, samt rapportere til 2 land. I tillegg må man uansett følge norske plikter i forhold til å betale skatt, regnskap, MVA og selvangivelse for NUF’et.

Mange som har etablert NUF opplever en skepsis fra potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere i forhold til selskapets seriøsitet, i tillegg til at det kan være vanskeligere å få lån fra banker og finansieringsselskaper. Dersom man ikke følger opp pliktig rapportering til f.eks. britiske myndigheter, kan selskapet bli slettet og (i prinsippet) selskapets eiendeler inndratt.

I et tilfelle der det utenlandske selskapet skulle bli slettet, kan man risikere at man da driver sin virksomhet i Norge videre uten ansvarsbegrensning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater