Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

16 milliarder i skjulte formuer

349 personer i Skatt øst har fått økt sin skattbare formue med over 16 milliarder kroner og sine inntekter med 523 millioner. Totalt har 604 personer meldt seg til Skatt øst med skjulte formuer. Skatteetaten har nå for første gang også foretatt en distriktsvis fordeling av beløpene.

16 milliarder i skjulte formuer

Ved utgangen av februar har Skatt øst behandlet 349 saker av totalt 604 som frivillig har bedt om skatteamnesti for skjulte formuer og inntekter i utlandet. Bare i januar og februar har Skatt øst behandlet sakene til 14 personer som til sammen har fått økt sine formuer med to miliarder kroner.

– At tallene skulle bli så store hadde vi ikke kunnet forestille oss. Samtidig viser dette hvor store beløp som har vært holdt skjult for skattemyndighetene i utlandet over mange år. Vi tror at vi bare har sett toppen av isfjellet, for nye saker fortsetter å strømme inn, sier skattekrimsjefen i Skatt øst Jan-Egil Kristiansen.

For å få skatteamnesti må skattyter frivillig på eget initiativ melde fra til skattekontoret om beløp som ikke er oppgitt i tidligere selvangivelser. Amnestiet innebærer at man slipper å betale tilleggsskatt på inntil 60 prosent eller å bli politianmeldt. Skatten man skulle betalt samt renter, må betales. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

Geografisk fordeling av antall saker og beløp i Skatt øst:

Distrikt

Antall personer som har meldt seg

Antall ferdige saker

Formue ferdige saker

Oslo

398

225

12 096 376 674

Asker og Bærum

102

63

     996 698 527

Romerike

25

15

       48 269 090

Follo

22

 9

       21 842 687

Østfold

17

 9

     139 096 167

Hedmark

12

 9

       62 599 297

Oppland

 8

 8

     114 179 015

***

Vi gjør oppmerksom på at frivillig retting / skatteamnestifrivillig også kan benyttes mht. formue i Norge, samt inntekter opptjent i Norge eller utlandet.

Vi har betydelig erfaring med frivillig retting / skatteamnesti.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.