Hva er Common Reporting Standard (CRS) og hva rapporteres inn?

Norge har inngått avtaler med andre land om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti. For land innenfor OECD heter dette Common Reporting Standard (CRS), mens det tilsvarende systemet i USA heter FATCA. Målet med både CRS og FATCA er å motvirke skatteunndragelse.


Skatteetaten vil sende kontoopplysninger til og motta kontoopplysninger fra skattemyndighetene i andre land. Skattepliktige har krav på å få tilsendt kopi av opplysningene som er tilsendt Skatteetaten.

20/12/2022

Hva er Common Reporting Standard (CRS)?

Common Reporting Standard (CRS) ble utviklet som svar på G20-forespørselen om en felles standard for rapportering av opplysninger om finansielle konti. CRS ble godkjent av OECD i 2014 og oppfordrer nasjonale jurisdiksjoner til å innhente informasjon fra sine finansinstitusjoner og automatisk utveksle informasjonen med andre jurisdiksjoner på årlig basis. Det som inngår i CRS er hva som skal utveksles av kontodata, hvilke finansinstitusjoner som skal rapportere, forskjellige typer kontoer og typer skattebetalere, samt vanlige prosedyrer for due diligence som skal følges av de relevante finansinstitusjonene.

Hva rapporteres inn?

Hvilken type opplysninger finansinstitusjonene skal rapportere inn avgjør hvilket format som skal benyttes for å oppgi utenlandske kontohavere/reelle rettighetshavere.

6 av de nasjonale grunnlagsdataordningene har formater som er tilpasset for rapportering av CRS/FATCA-opplysninger.

Finansinstitusjoner som leverer livsforsikring, aksjesparekonto, finansprodukter, fondskonto, innskudd, utlån og renter, eller verdipapirfond og som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA skal rapportere inn via standard systemer.

Andre som er omfattet av OECDs Common Reporting Standard (CRS) og/eller USAs FATCA, men som ikke rapporterer på livsforsikring, aksjesparekonto, finansprodukter, fondskonto, innskudd, utlån og renter, eller verdipapirfond, må innrapportere utenlandske kontohavere med formatet «Internasjonal rapportering CRS/FATCA».

Skattemeldingen 2020

For inntekståret 2020 vil den forhåndsutfylte skattemeldingen inneholde merknad om slike kontoopplysninger fra skattemyndighetene i andre land. I merknaden vil det normalt fremgå kontonummer og navnet på den utenlandske banken eller finansinstitusjonen. At beløpene ikke er forhåndsutfylt, skyldes at opplysningene skattemyndighetene har mottatt fra utlandet ikke gjelder inntektsåret 2020.

Hvordan kan Codex bistå deg?

  • Spørsmål ang. CRS
  • Frivillig retting/skatteamnesti
  • Etterrapportering

Har du spørsmål til CRS og etterrapportering?

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater