Valg av selskapsform - aksjeselskap

Ved oppstart av virksomhet må det tas stilling til hva slags selskaps- eller organisasjonsform som skal anvendes. Hvilken form som er mest velegnet vil bero på en konkret vurdering hvor momenter som risiko, skatt, rettigheter og plikter og behovet for å disponere fritt over foretakets eiendeler mv. vurderes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater