Valg av selskapsform: Hva bør du velge?

En dame holder en presentasjon. Foto

Ved oppstart av virksomhet må det tas stilling til hva slags selskaps- eller organisasjonsform som skal anvendes. Hvilken form som er mest velegnet vil bero på en konkret vurdering hvor momenter som risiko, skatt, rettigheter og plikter og behovet for å disponere fritt over foretakets eiendeler mv. vurderes. Hvilken selskapsform bør du velge i din situasjon?

27/08/2023

Hva er den vanligste selskapsformen?

Aksjeselskapsformen er imidlertid den mest vanlige organisasjonsformen i Norge, og vil som regel være godt egnet for de fleste som ønsker å starte næringsvirksomhet. Per i dag er det registrert ca 215 000 aksjeselskap i Norge.

Regjeringen har ønsket å stimulere til at enda flere etableringer skal skje i form av aksjeselskap, og for å gjøre aksjeselskap lettere tilgjengelig er aksjekapitalkravet vedtatt redusert fra NOK 100 000 til NOK 30 000 fra og med 1.1.2012.. Formålet er blant annet at den norske aksjelovgivningen skal bli mer konkurransedyktig sammenliknet med andre europeiske land.

Hva er fordelene ved aksjeselskap?

Det er flere fordeler ved å benytte et aksjeselskap ved virksomhetsutøvelse. For det første har eierne et begrenset ansvar. Eierne av et aksjeselskap kan som hovedregel ikke holdes personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke for enkeltpersonsforetak og ansvarlig selskaper. Videre vil du som ev ansatt i et aksjeselskap som regel ha rettigheter etter folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og ferieloven. En selvstendig næringsdrivende som driver enkelpersonforetak faller som regel utenfor flere av disse reglene.

Få bistand fra advokat

Codex Advokat har lang og bred erfaring med etablering av aksjeselskap og andre virksomhetsformer. Våre erfarne advokater bistår med etablering av både små og store virksomheter. Ta kontakt med oss i dag dersom du vurderer å etablere aksjeselskap eller annen virksomhetsform.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater