229 personer ba om frivillig retting/skatteamnesti i 2013

27/05/2019

Skatteetaten fikk inn dobbelt så mange anmodninger om frivillig retting/skatteamnesti i 2013 som i 2012.

Skatt øst tror dette skyldes at risikoen for å bli oppdaget er stadig høyere. Skattedirektør Holte viser til at Norge har 32 avtaler om informasjonsutveksling med såkalte skatteparadiser, og uttaler til Dine Penger:

«Gjennom disse avtalene har vi avdekket flere skjulte formuer i skatteparadis. Vi har sterk tro på den preventive effekten avtalen har, og ser at stadig flere ber om skatteamnesti etter hvert som avtalene blir mere kjent.»

Ved å få innvilget frivillig retting/skatteamnesti må man betale inntekts- og formuesskatt og renter, men man slipper inntil 60 % tilleggsskatt.

Codex Advokat Oslo AS har bistått en rekke personer med å anmode om frivillig retting/skatteamnesti og har lang erfaring innenfor dette området.

Vår anbefaling er derfor å anmode om frivillig retting/skatteamnesti allerede nå (les våre artikkeler om hvorfor «Frivillig retting/skatteamnesti» og «Forhandlinger om utveksling av skatteopplysninger«), og slippe tilleggsskatt og en ev. anmeldelse for skatteunndragelse.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti.

Kilder:

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater