Bekreftelse aksjekapital

Aksjeselskap – bekreftelse av innbetalt aksjekapital og dekning av stiftelsesomkostninger

15/01/2018

Et norsk aksjeselskap (AS) har hittil krevd minimum 100 000 i aksjekapital. Videre har revisor vært nødt til å bekrefte innbetalt aksjekapital, samt at stiftelsesutgiftene ikke kan dekkes av innbetalt aksjekapital.

På fredag 2. september 2011, holdt imidlertid næringsminister Trond Giske pressekonferanse og kunngjorde at regjeringen ville sende et lovforslag til Stortinget med følgende innhold;

– kravet til aksjekapital blir redusert til 30 000

– finansinstitusjon (typisk bank) kan bekrefte innbetalt aksjekapital

– stiftelsesomkostningene kan dekkes av den innbetalte aksjekapitalen

Dette medfører at mindre aksjeselskap da kan stiftes og drives uten kostnader til revisor, samt at stifteren/ne ikke behøver å innbetale mer enn minste aksjekapital, da stiftelsesutgiftene kan dekkes av den innbetalte aksjekapitalen.

Vi antar at endringen vil bli gjort gjeldende f.o.m. 2012.

Vi vil legge ut mer informasjon så raskt vi har nærmere avklaringer.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater