Frist for å omdanne NUF til AS

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap.

I forbindelse med statsbudsjettet 2013 ble det vedtatt lovendring med adgang til å foreta skattefri omgjøring til norsk aksjeselskap for utenlandske selskap med begrenset ansvar med filial (NUF) som er skattemessig hjemmehørende i Norge. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater