Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Frist for å omdanne NUF til AS

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap.

I forbindelse med statsbudsjettet 2013 ble det vedtatt lovendring med adgang til å foreta skattefri omgjøring til norsk aksjeselskap for utenlandske selskap med begrenset ansvar med filial (NUF) som er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Formålet med forskriften er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, og som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet, skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Skattefri omdanning reguleres av forskrift til skatteloven § 11-20.

Vi i Codex Advokat Oslo kan bistå med omdanningen, og normalt kan vi også bistå med sletting av det utenlandske selskapet.

Når kan du omdanne?

Dersom omdanningen skal gjennomføres i inneværende år, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning vil da kunne gjennomføres for hele 2014.

Hva kreves for å kunne omdanne?

Det kreves at NUFet har verdier som minst tilsvarer minstekrav til aksjekapital på kr 30.000, evt. kan det skytes inn et kontantinnskudd i tillegg. Videre er det et krav om at det vesentligste av virksomheten inngår i omdanningen. Det er også et krav om at eierne av det nye selskapet er de samme som i det opprinnelige. Om mulig skal det utenlandske selskapet slettes.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand til dette, eller ønsker å få vurdert alternativer. Vi gjør oppmerksom på at det enkelte tilfellet må det vurderes konkret, og at det ovenstående kun er generell informasjon.

Vi bistår klienter over hele landet.

portrett av John Aage Hvardal. Foto

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.