Kjøp og salg av næringseiendom

Skal du kjøpe eller selge næringseiendom, eller selge og tilbakeleie? Vi har advokater med lang erfaring knyttet til transaksjoner/kjøp og salg av næringseiendom, derunder problemstillinger knyttet til skatt og avgift for næringseiendom.

27/10/2019

Gjennom nært samarbeid får vi forståelse for hva som er klientens ønsker og behov og er en konstruktiv medhjelper for å sikre at klientens ønsker og mål kan oppnås. Dersom det foreligger mangler etter et kjøp/salg, håndterer vi også disse prosessene. Vi bistår i tillegg med å sørge for hensiktsmessig struktur før salg / etter kjøp.

Nærmere beskrevet kan vi bistå med:

  • Kjøp og salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom
  • Gjennomgang / due diligence ved kjøp av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom
  • Tilrettelegge for effektiv gjennomgang / due diligence ved salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom. Vi setter opp nettbasert datarom som effektiviserer due diligence prosessen vesentlig.
  • Utarbeide nødvendige avtaler og kontrakter, ev. gjennomgang av utkast / forslag til kontrakt
  • Skatt og merverdiavgift ved kjøp og salg av næringseiendom
  • Ivareta hele prosessen, inklusive forhandlinger
  • Eierstruktur for næringseiendom; omorganisering, fisjoner og fusjoner
  • Salg og tilbakeleie
  • Mangler ved næringseiendom

Vi håndterer alle sider av transaksjonen. Vi bistår også med helhetlig rådgivning i forbindelse med transaksjonen, eller andre spørsmål knyttet til næringseiendom, selskap, skatt og avgift.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater