• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Muligheten for frivillig retting/skatteamnesti nærmer seg slutten

Muligheten for frivillig retting/skatteamnesti nærmer seg slutten

Aftenposten har den 26.3.2016 et helsides oppslag om frivillig retting/skatteamnesti, og da særlig om midler i Sveits. I Aftenpostens artikkel vises det til at det er inngått informasjonsutvekslingsavtaler med en rekke land, herunder Sveits.

31/03/2022

Fra 2018 vil sveitsiske banker automatisk rapportere opplysninger om nordmenns formue og inntekter i deres banker. Disse opplysningene vil tilflyte Skatteetaten.

Det vises til direktør ved Rettsavdelingen i Skattedirektoratet Jan Magnus som uttaler at Skattedirektoratet til nå ikke har ansett inngåelse av ulike avtaler om informasjonsutveksling er til hinder for frivillig retting/skatteamnesti. Videre uttaler Magnus til Aftenposten:

– Dette vil imidlertid endre seg når avtalene etter hvert blir virksomme, uten at Skatteetaten har fastsatt noe endelig skjæringspunkt for dette.

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i saker som gjelder anmodning om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Les mer om frivillig retting/skatteamnesti.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater