• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Økning i antall personer som ber om skatteamnesti/frivillig retting

Økning i antall personer som ber om skatteamnesti/frivillig retting

31/03/2020

Det har vært en økning i antall personer som har bedt om skatteamnesti/frivillig retting i Skatt øst fra 187 i 2014 til 216 i 2015. På landsbasis var det 384 personer som i 2015 ba om skatteamnesti/frivillig retting.

Skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen uttaler til Aftenposten:

– Forklaringen på at det kommer så mange og legger kortene på bordet nå, er nok den store oppmerksomheten om at mange land automatisk vil gi opplysninger om blant annet bankkontoer til norske skattemyndigheter. Det kan derfor bli betydelig vanskeligere å skjule beløp i utlandet uten å bli oppdaget.

Videre sier Kristiansen:

– Alle som melder fra før de blir kontrollert får amnesti.

Det arbeidet som gjøres internasjonalt for å sikre at informasjon om utenlandske kontoer når frem til nasjonale skattemyndigheter gjør det stadig vanskeligere å holde formuer og inntekter skjult i utlandet.

Vår anbefaling er derfor å anmode om frivillig retting / skatteamnesti allerede nå, og slippe tilleggsskatt og en eventuell anmeldelse for skatteunndragelse.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Codex Advokat har lang erfaring med slike saker og har håndtert en betydelig andel av ovennevnte saker. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle bankene.

Les mer om frivillig retting / skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater