• Hovedside>
  • Nyheter>
  • Det er fortsatt mulighet til skatteamnesti/frivillig retting, men ikke for saker med tilknytning til "Panama-papirene"

Det er fortsatt mulighet til skatteamnesti/frivillig retting, men ikke for saker med tilknytning til "Panama-papirene"

I VG den 7.4.2015 oppfordrer skattedirektør Hans Christian Holte alle som har uoppgitt formue eller inntekter om at melde seg.


– Ordningen med skatteamnesti gjelder fortsatt, sier Holte.

06/04/2016

Videre sier han:

– Men når saken er blitt kjent er det for sent. Det nytter ikke å komme med penger som har gått via Luxembourg og Seychellene, etter at de ble kjent gjennom Panama-papirene- eller etter at de ble forhåndsvarslet.

Les artikkelen her.

Codex Advokat har lang erfaring med å yte bistand i saker som gjelder anmodning om frivillig retting og skatteamnesti. Vi har også god kontakt med de fleste aktuelle utenlandske bankene.

Vi minner om at frivillig retting / skatteamnesti også kan søkes om av næringsdrivende og selskap. Det kan også søkes om frivillig retting / skatteamnesti for formue og inntekter i Norge.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater