Når skal du kreve inn mva/moms ved salg av varer og tjenester?

To menn ser på en laptop. Foto

Er du næringsdrivende og selger varer eller tjenester i Norge må du vite når du skal kreve merverdiavgift (mva) på varene eller tjenestene du selger. Hvilke varer og tjenester skal du kreve merverdiavgift på? Hvor mye merverdiavgift skal du kreve? Og skal du kreve merverdiavgift med en gang du starter opp virksomheten?

27/08/2023

Hva er utgangspunktet for næringsdrivende?

Du som næringsdrivende har ansvaret for å kreve inn riktig merverdiavgift fra dine kunder på vegne av staten. Deretter skal du innbetale merverdiavgiften du har mottatt til norske skattemyndigheter. Dette ansvaret kan være vanskelig å håndtere i praksis.

Utgangspunktet er klart: Hvis du er næringsdrivende skal du beregne og kreve inn merverdiavgift for alle varer og tjenester du selger.

Dette er imidlertid kun et utgangspunkt. Det er flere tjenester, og også noen varer, som det ikke skal kreves merverdiavgift for.

Denne artikkelen tar kun for seg salg i Norge, for salg av varer og tjenester til utlandet gjelder egne regler.

Plikten til å beregne og kreve inn merverdiavgift for staten gjelder uansett om du sender faktura for dine varer/ tjenester eller får direkte oppgjør via bank eller kontanter. Om du selger merverdiavgiftspliktige varer eller tjenester uten (riktig) merverdiavgift risikerer du alvorlige sanksjoner, både økonomiske og andre.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til merverdiavgift ved salg.

3 generelle vilkår

Generelt skal du som næringsdrivende beregne og kreve inn merverdiavgift ved salg av varer og tjenester når alle disse 3 vilkårene er oppfylt:

 1. Du regnes som næringsdrivende.
 2. Du selger varer og tjenester som er merverdiavgiftspliktige.
 3. Salget har nådd beløpsgrensen på kr 50 000 i løpet av 12 måneder.

Mva på varer – Hvilke varer skal du beregne og kreve inn merverdiavgift på?

Som nevnt skal det som utgangspunkt kreves inn merverdiavgift på alle varer som selges av næringsdrivende. Det er imidlertid noen varer det ikke skal kreves merverdiavgift på, hvis visse vilkår er oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du skal kreve inn merverdiavgift på varene du selger.

Varer som er eller kan være unntatt eller fritatt fra merverdiavgift:

 • Fast eiendom.
 • Egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk.
 • Frimerker, sedler og mynter som samleobjekt.
 • Aviser, elektroniske nyhetstjenester, bøker, menighetsblader, gatemagasiner.
 • I Nord-Norge: elektrisk kraft og energi fra alternative energikilder til husholdningsbruk.
 • El-bil og andre elektriske kjøretøy, enkelte større transportfartøy og luftfartøy.

Eksempler på varer du i utgangspunktet skal kreve inn merverdiavgift på:

 • Biler, båter, maskiner, verktøy.
 • Trelast, papir, papirvarer.
 • Kull, kjemiske produkter, metall.
 • Møbler, interiørvarer, planter.
 • Klær, sko, kosmetikk, apotekvarer.
 • Mat, drikke, tobakk.
 • Sportsutstyr, leker, datautstyr, elektronikk.
 • Drivstoff, elektrisk kraft, vannkraft, gass, varme og kulde.
 • Levende dyr.

Mva på tjenester – Hvilke tjenester skal du beregne og kreve inn merverdiavgift på?

I utgangspunktet skal det kreves inn merverdiavgift på alle tjenester som selges av næringsdrivende. Ifølge merverdiavgiftsloven omfatter tjenester alt » som kan omsettes og som ikke er varer». Det er imidlertid flere tjenester det ikke skal beregnes merverdiavgift på, hvis visse vilkår er oppfylt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å vurdere om du skal kreve inn merverdiavgift på tjenestene du selger.

Tjenester som er eller kan være unntatt eller fritatt fra merverdiavgift:

 • Utleie av fast eiendom, rettigheter til fast eiendom.
 • Helsetjenester, alternativ behandling.
 • Sosiale tjenester, undervisningstjenester.
 • Finansielle tjenester.
 • Enkelte tjenester innen kunst og kultur, idrettsarrangement.
 • Lotteritjenester.
 • Begravelses- og bisettelsestjenester.
 • Tjenester som medlem av styre, utvalg råd o.l.

Eksempler på tjenester du i utgangspunktet skal kreve inn merverdiavgift på:

 • Tjenester innen entreprise / bygg- og anlegg / håndverkertjenester (f.eks. tjenester utført av prosjekterer, konsulent, snekker, elektriker, rørlegger, maler osv.).
 • Jordbruk (f.eks. dyrking av vekster, husdyrhold), skogbruk, jakt, fiske og fangst.
 • Tjenester utført av jurist/advokat, regnskapsfører, revisor, arkitekt, teknisk konsulent, frisør, eiendomsmegler, vaktmester, renholder, reisearrangør.
 • Transporttjenester, sikkerhetstjenester.
 • Overnattings- og serveringstjenester.
 • Informasjons- og kommunikasjonstjenester.
 • Produksjon av varer.
 • Utleie av varer, arbeidskraft,.
 • Utnyttelse av immaterielle verdier.

Varer som har vært brukt privat skal det ikke kreves merverdiavgift for. Heller ikke skal det kreves merverdiavgift for varer som har vært brukt til andre formål som ikke har gitt fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Hvor mye merverdiavgift skal du beregne og kreve inn?

I 2019 gjelder følgende satser for merverdiavgift:

25 % – Generell sats (satsen som gjelder om ikke annet er bestemt).

15 % – Mat og drikke (ikke alkoholholdig drikke og vann fra vannverk).

12 % – Persontransport, transport av kjøretøy på ferge utleie av hotellrom, campingplass, ferieleilighet, hytte mm. billetter til kino, museum, fornøyelsespark, idrettsarrangement.

Merverdiavgiften beregnes av salgssummen, altså prisen på varen eller tjenesten. Merverdiavgiften er et «tillegg» til salgssummen.

Eksempel: Hvis prisen på varen uten merverdiavgift er kr 1000, er merverdiavgiften kr 250. Din kunde skal betale kr 1 250. Du som næringsdrivende skal betale inn kr 250 til norske skattemyndigheter.

Når skal du begynne å kreve inn merverdiavgift?

Som næringsdrivende skal du registrere deg i Merverdiregisteret når salget (og uttak) av avgiftspliktige varer og tjenester til sammen er over 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Hvis du har hatt betydelige kostnader som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, f.eks. innkjøp av varer for videresalg, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Det samme gjelder om salget vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg kan i noen tilfeller frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Som registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du rett på fradrag for inngående merverdiavgift. Det vil si at merverdiavgiften du har betalt ved kjøp av varer og tjenester som du har brukt i virksomheten din, kan du trekke fra merverdiavgiften du skal betale inn til skattemyndighetene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med registreringen i Merverdiregisteret.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å søke profesjonell juridisk bistand for å sikre at skatt og avgift håndteres på riktig måte. Skatteadvokatene i Codex har bred erfaring med skatt og merverdiavgift, og vi bistår deg gjerne enten det gjelder svar på enkeltspørsmål eller en fullstendig gjennomgang av din bedrifts håndtering av skatte- og avgiftsspørsmål.

Vi hjelper deg blant annet med følgende vedrørende merverdiavgift:

 • Du får hjelp med registrering i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Du får hjelp med vurderingen av om du skal kreve inn merverdiavgift ved salg av varer og tjenester.
 • Du får hjelp med vurderingen av rett til fradrag for inngående merverdiavgift.
 • Du får juridisk bistand ved bokettersyn.
 • Du får hjelp med å klage på vedtak om merverdiavgift.

Bli kjent med våre advokater

Sitat gry

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater