Statsbudsjettet 2015

16/01/2018

Forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2015:

  • Redusert formueskatt med 0,25 prosentenheter
  • Lavere skatt på inntekt ved økt minstefradrag, redusert trygdeavgift og økt innslagspunkt for toppskatt
  • Reduksjon i bilavgifter
  • Merverdiavgiften forenkles ved at grensen for registrering i avgiftsregisteret økes til kr 150 000 og grensen for kjøp fra utlandet økes til kr 500
  • Utvidelser i skattefunnordningen. Beløpet for fradrag for egenutviklet forskning og utvikling økes til kr 15 millioner

For nærmere detaljer se Regjeringens pressemelding her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater