Søknad om frivillig retting og skatteamnesti

28/10/2014

Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag, 29.10.14, en internasjonal avtale om automatisk informasjonsutveksling i skattesaker, og uttaler:

«Undertegningen er et stort og viktig skritt på veien mot å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet.»

Sammen med representanter for 49 andre land og jurisdiksjoner undertegnet finansminister Siv Jensen i dag en multilateral avtale om automatisk informasjonsutveksling under en sermoni i det tyske Finansdepartementet i Berlin.

Avtalen innebærer at norske skattemyndigheter vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres verdier og inntekter i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandsk myndighet.

Aftenposten skriver:

«Med andre ord: Penger i banken i Sveits, Luxembourg og rundt 50 andre land kan komme på den forhåndsutfylte selvangivelsen på lik linje med sparepenger i DNB og den lokale sparebanken.»

Aftenposten skriver videre at Luxembourg og Jersey var blant dem som signerte avtalen i Berlin. Tradisjonelt har disse landene gått langt i å hemmeligholde utlendingenes penger i banken. Sveits satte ikke sin signatur på avtalen i Berlin, men Siv Jensen har likevel god tro på at de vil slutte seg til avtalen.

Vårt råd er å anmode om frivillig retting (skatteamnesti) nå, før skattemyndighetene får kjennskap til den skjulte formuen eller ikke rapporterte inntekten. Vår erfaring viser at det fortsatt er mange som har skjult formue og inntekter i utlandet. Frivillig retting / skatteamnesti kan søkes om av både privatpersoner og selskaper.

Les nyheten fra Finansdepartementet «Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet»

Hør advokat Per B. Wright snakke om skatteamnesti i P2 Nyhetsmorgen.

Les mere om skatteamnesti her.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater