Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Sentrale forenklinger i aksjeloven gjeldende fra 1. juli 2013

 • Kravene til selskapets vedtekter er redusert
 • Kravet om åpningsbalanse er fjernet dersom aksjeinnskuddet bare består av penger
 • Avtaler om kreditt og sikkerhetsstillelse i konsernforhold og konsernlignende forhold behøver ikke behandles i generalforsamling
 • Forenklet generalforsamling kan avholdes uten møte hvis alle aksjonærene samtykker til det
 • Kravet om minst 3 styremedlemmer er bortfalt for selskaper med mer enn 3 millioner i aksjekapital
 • Plikten til å ha daglig leder for selskaper med aksjekapital på mer enn NOK 3 millioner er bortfalt
 • Styret kan selv å bestemme hvordan styresaker skal behandles. Tidligere skulle styresaker som regel behandles i møter
 • Reglene om utbytteutdeling er gjort mer fleksible, og det kan deles ut utbytte basert på mellombalanse
 • Reglene om overkursfond er opphevet
 • Kreditorfristene ved kapitalnedsettelse, fusjon/fisjon og oppløsning er redusert fra 8 til 6 uker
 • Maksimalfristen for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer er utvidet fra 18 til 24 måneder
 • Plikten til å sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi      konsernbidrag er opphørt

Ovenfor følger en oversikt over sentrale forenklinger av regelverket. Gå inn på våre nettsider, orienter deg, og ta kontakt med våre advokater dersom du har spørsmål, eller har behov for bistand.

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.