Samvirkeloven: Endringer ved utgangen av 2012

Samvirkeloven trådte i kraft fra 01.01.2008 og medførte en del nye regler på området. I loven er det gitt en overgangsbestemmelse som sier at eksisterende samvirkeforetak har en frist på fem år fra lovens ikrafttreden for å tilpasse vedtektene til loven. Dette får betydning for eksisterende samvirkelag, andelslag og andre selskaper med begrenset ansvar (BA) som må tilpasses reglene innen 31.12.2012 og endre organisasjonsform.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater