Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Innsending av årsregnskap

Hvert år mottar Regnskapsregisteret flere tusen årsregnskap som ikke kan godkjennes, noe som innebærer merarbeid både for den regnskapspliktige og Regnskapsregisteret. Hvis Regnskapsregisteret ikke kan godkjenne årsregnskapet, er innsendingsplikten ikke oppfylt.

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret.

Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristene.

Forsinkelsesgebyr

Hvis komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt til Regnskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending – eller før 1. september ved elektronisk innsending – vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12.

For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Dette gjelder alle innsendingspliktige og fram til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Alle regnskapspliktige blir ilagt gebyr ved forsinket innsendelse.

Enheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.

Gebyrsatsene er kr 1 199 per uke de første åtte ukene, kr 2 398 per uke de neste ti ukene og kr 3 597 per uke de siste åtte ukene. Det totale gebyret kan bli så mye som kr 62 348.

Forsinkelsesgebyret vil løpe inntil en av følgende inntrer:

  • innsendingsplikten blir oppfylt
  • den regnskapspliktige blir endelig slettet i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret
  • den regnskapspliktige tas under konkursbehandling
  • den regnskapspliktige blir tvangsoppløst av tingretten
  • det har gått 26 uker siden gebyret ble ilagt

Vi bistår klienter over hele landet.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.