Innsending av årsregnskap

To bartendere går over regnskap. Foto

Hvert år mottar Regnskapsregisteret flere tusen årsregnskap som ikke kan godkjennes, noe som innebærer merarbeid både for den regnskapspliktige og Regnskapsregisteret. Hvis Regnskapsregisteret ikke kan godkjenne årsregnskapet, er innsendingsplikten ikke oppfylt. Så hvordan oppfylles innsendingsplikten?

27/08/2023

Hvilke frister gjelder?

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret før 1. august – eller før 1. september dersom det sendes elektronisk via Altinn – i året etter regnskapsåret.

Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Regnskapsregisteret kan ikke forlenge fristene.

Når oppstår det forsinkelsesgebyr?

Hvis komplett årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ikke er sendt til Regnskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending – eller før 1. september ved elektronisk innsending – vil det påløpe forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3. Dette gjelder for enheter med avslutningsdato i perioden 01.07.-31.12.

For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06. er tilsvarende frister før 1. februar eller før 1. mars. Dette gjelder alle innsendingspliktige og fram til enhetene er endelig slettet i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Alle regnskapspliktige blir ilagt gebyr ved forsinket innsendelse.

Enheten er ansvarlig for å betale gebyret, alternativt styrets medlemmer. Har ikke den regnskapspliktige styre, vil det være deltakerne eller medlemmene og daglig leder som har ansvar for gebyret.

Gebyrsatsene er kr 1 199 per uke de første åtte ukene, kr 2 398 per uke de neste ti ukene og kr 3 597 per uke de siste åtte ukene. Det totale gebyret kan bli så mye som kr 62 348.

Hvor lenge løper forsinkelsesgebyret?

Forsinkelsesgebyret vil løpe inntil en av følgende inntrer:

  • Innsendingsplikten blir oppfylt.
  • Den regnskapspliktige blir endelig slettet i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.
  • Den regnskapspliktige tas under konkursbehandling.
  • Den regnskapspliktige blir tvangsoppløst av tingretten.
  • Det har gått 26 uker siden gebyret ble ilagt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater