Stadig flere nordmenn søker skatteamnesti

03/07/2017

Stadig flere nordmenn melder fra til skattemyndighetene om sine skjulte formuer i utlandet. Nye internasjonale informasjonsutvekslingsavtaler gjør risikoen for å bli avslørt langt større enn tidligere, og Skatt Øst melder at de har mottatt over 600 henvendelser fra personer som ønsker å legge frem hittil skjulte verdier. Ca 350 av disse sakene er nå avgjort, og disse har avdekket skjulte verdier på rundt 16,5 milliarder kroner.

Dersom man er i besittelse av unndratt formue som skattemyndighetene oppdager, risikerer man både straff og høye tilleggsskatter. Velger man imidlertid å frivillig legge frem informasjon om skjulte verdier, trenger man kun betalte vanlig skatt med tillegg av renter.

– Mye har vært plassert i sveitsiske banker som har en streng banksekretesse, og det betyr at det er ingen som har fått opplysninger. Nå har det kommet andre muligheter og informasjonsutvekslingsavtaler som gjøt at man kan få ut informasjon, sier advokatfullmektig Per Bernhard Wright hos Codex Advokat Oslo AS.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater