Skatteamnesti/Frivillig retting

Avtaler om informasjonsutveksling og lekkasjer som Panama papirene medfører at mulighetene for frivillig retting/skatteamnesti snart er en saga blott.

07/01/2018

I en artikkel i Fædrelandsvennen omtales frivillig retting generelt og at Skatt sør har mottatt 38 anmodninger om frivillig retting de to siste årene spesielt.

I tillegg uttaler advokat Per B. Wright seg om hva Codex som advokatfirma kan bistå personer som ønsker frivillig retting/skatteamnesti med. I tillegg fremgår at advokat Wright har lang og solid erfaring med å bistå personer som ønsker bistand med å anmode om frivillig retting.

Vi minner også om at både privat personer og selskaper kan anmode om frivillig retting.

Les mer utfyllende om frivillig retting.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater