Gir REC-styret stryk

04/07/2012

REC sin varslede kapitalforhøyelse gjennomført ved emisjon har vakt sterke reaksjoner hos mange av småaksjonærene, som betegner emisjonen som «forkastelig» og «tyveri». Nå gir Aksjonærforeningen småaksjonærene sin støtte, og foreningens styreleder uttaler at prosessen er «et klart brudd på god eierstyring og ledelse».

Advokat John Aage Hvardal hos Codex Advokat Oslo uttalte til Finansavisen i forbindelse med den foreslåtte emisjonen at aksjonærene kan gå til ugyldighetssøksmål dersom emisjonen blir vedtatt på generalforsamlingen uten en spesifikk begrunnelse for hvorfor man avviker fra likhetsprinsippet.

Les artikkelen fra Finansavisen her: Del IDel II

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater