Flere nordmenn melder om skjult formue i skatteparadiser

Advokat Per B. Wright har uttalt seg både til NRK radio og nrk.no om skatteamnesti/frivillige rettinger.

31/03/2022

Wright arbeidet i flere år i skatteetaten med skatteamnesti/frivillig rettingssaker. Wright har de siste årene bistått en rekke klienter med å anmode om skatteamnesti/frivillig retting. Wright har meget solid kompetanse på dette området.

Wright uttaler:
«Med informasjonsutvekslingsavtaler, rentebeskatningsdirketivet og banker som krever at dokumentasjon fra kunden på at innestående midler er beskattet blir det stadig vanskeligere å holde midler i utlandet skjult. Det er derfor vår anbefaling at personer med skjulte midler i utlandet anmoder skattekontoret om skatteamnesti/frivillig retting.»

Vi har solid erfaring med å bistå personer som ønsker skatteamnesti/frivillig retting. Kontakt advokat Per B. Wright på mobil 92 44 17 64 eller advokat John Aage Hvardal på mobil 92 80 64 27 for bistand.

Les artikkelen til NRK «Flere nordmenn melder om skjult formue i skatteparadiser» her.

Se også artikkel om samme tema på dn.no «Stadig flere melder fra om skjulte formuer«.

Se øvrige nyther om det samme DN: Stadig flere melder fra om skjulte formuer her.
Les mer om frivillig retting og skatteamnesti her.

Hør klippet om skatteamnesti sendt på NRK P2 Nyhetsmorgen.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater