Naturalytelser i arbeidsforhold og nye skatteregler

Fra 1. januar 2019 er det innført endringer i reglene for skattlegging og rapportering av naturalytelser. Arbeidsgiver pålegges et omfattende ansvar for rapportering av skattepliktige ytelser, også fra tredjeparter. Reglene endres også for noen naturalytelser.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.

Våre advokater