Tap på investeringsavtaler og investeringsprodukter

En mann sitter å jobber på en laptop. Foto

Ved tap på investeringsavtaler og innvesteringsprodukter kan du ha krav på tilbakebetaling og/eller erstatning

27/08/2023

Informasjon og rådgivningsplikt

Ved inngåelse av spare- og investeringsavtaler, har banker og investeringsselskaper normalt en informasjons- og rådgivningsplikt overfor kunden. Generelt skal informasjonen og rådgivningen være i samsvar med god forretningsskikk, og kundens interesser skal ivaretas.

Dersom informasjons- og rådgivningsplikten brytes, kan kunden ha krav på erstatning og/eller tilbakebetaling.

Røeggensaken

I Røeggensaken 22. mars 2013 påla Høyesterett DnB Bank ASA å tilbakebetale Røeggen NOK 230 000 med tillegg av forsinkelsesrenter. I tillegg ble banken pålagt å dekke Røeggens sakskostnader på NOK 4 758 000. Høyesterett la til grunn at banken har et ansvar for å sikre at det gis riktig, nøktern og realistisk informasjon.

Videre ble det lagt til grunn at banken skal sikre at kunden forstår innholdet i handelen, og ikke er gitt misvisende eller feilaktige opplysninger om viktige forhold med betydning for investeringen. Etter en samlet vurdering, ble gjeldende krav ikke ansett overholdt.

  • Les om Røeggen-saken på: NRK.no

Ved mistanke om brudd på regelverk

Dersom en kunde har lidt tap på investeringer, og har grunn til å tro at brudd på gjeldende regelverk foreligger, bør kunden så raskt som mulig fremsette reklamasjon/klage overfor banken eller selger av produktet. Formålet er å avverge at et krav går tapt som følge av mangel på reklamasjon eller passivitet.

Det kan også være nødvendig å anlegge søksmål (ta rettslige skritt) for å unngå at et krav foreldes. Hovedregelen er et at krav går tapt ved foreldelse etter 3 år. Merk at et krav som er eldre enn 3 år kan være i behold, slik at det uansett kan være tjenlig å få vurdert om et eldre krav bør forfølges.

Rettshjelpsdekning

Hvis det oppstår tvist med en bank eller selger av produktet, er det viktig å merke seg at kunden kan ha krav på rettshjelpsdekning til advokat i medhold av alminnelige privatforsikringer. I så fall dekkes vesentlige deler av advokatkostnadene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Thomas sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

• Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
• Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
• Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

• Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
• Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
• Du vil få svar på alle dine spørsmål knyttet til forretningsjus.
• Dine interesser vil bli ivaretatt.
• Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

• Vår avdeling består av 9 dyktige advokater med bred erfaring innenfor forretningsjus, kontraktsrett, selskapsrett og skatt.
• Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
• Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

John aage hvardal 2020

Vi bistår deg med skatt og transaksjoner

Vår corporateavdeling bistår private og virksomheter ved alle typer transaksjoner eksempelvis ved salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner, omdannelser. Videre besitter vi solid kompetanse innen generell og spesialisert forretningsjus, og bistår med å utarbeide standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg av varer og tjenester, samt av vi bistår ved forhandlinger og tvisteløsning.
Våre advokater