Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tap på spareprodukter

Ved inngåelse av spareprodukter og investeringsavtaler, har banker og investeringsselskaper som hovedregel en informasjons- og rådgivningsplikt overfor kunden.

Generelt skal informasjonen og rådgivningen knyttet til spareprodukter og investeringsavtaler være i samsvar med god forretningsskikk, og kundens interesser skal ivaretas.

Dersom informasjons og rådgivningsplikten knyttet til spareprodukter og investeringsavtaler brytes, og kunden lider tap som følge av dette, kan kunden ha krav på erstatning. Dette ble lagt til grunn av Stavanger tingrett i en helt ny dom 23. november 2011.  I denne saken ble Acta kapitalforvaltning dømt til å betale et ektepar NOK 1 200 000 i erstatning for uaktsom rådgivning. I tillegg ble ekteparet tilkjent sakskostnader på NOK 337 000. Retten la blant annet vekt på at rådgivningen ikke var tilpasset ekteparets situasjon og økonomiske stilling.

Ved tap på spareprodukter eller investeringsavtaler kan du som kunde ha rett til erstatning

Dersom kunden har lidt tap på investeringer, og har grunn til å tro at brudd på gjeldende regelverk foreligger, bør kunden så raskt som mulig fremsette reklamasjon/klage overfor banken eller selger av spareproduktet. Formålet er å avverge at et eventuelt krav går tapt som følge av mangel på rettmessig reklamasjon eller passivitet. Det kan også være nødvendig å anlegge søksmål (ta rettslige skritt) for å unngå at et krav foreldes. Hovedregelen er et at krav går tapt ved foreldelse etter 3 år.

Dommen fra Stavanger tingrett er omtalt på nettsidene til NA24:

Usikker på om du trenger bistand?

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss.

Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.