Hvem har krav på utbytte ved overdragelse av aksjer

Som hovedregel kan man si at utbyttet går til den som er eier av aksjene når generalforsamlingen treffer beslutning om at utbytte skal utdeles.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Vi bistår klienter over hele landet.